459 popsaných nemocí, 517 článků bylin, 180 článků potravin, 136 skupin léčiv, 26 vitaminů a minerálních látek

Nevěra, podvádění partnera

Popis nevěry, podvádění partnera

U mužů se setkáváme s výmluvami, že je to chlap a chlapi to mají v genech. Ženy dostávají jména, která raději ani uvádět nebudeme.
Je zajímavé, že na začátku našich vztahů, ve chvílích, kdy vztahu vládne mladá ohnivá láska, ani žena a ani muž o nevěře neuvažují.

Příčiny

  • potřeba úcty, zájmu, pozornosti od druhého pohlaví
  • pocit, že náš život není dost zajímavý, chtíč něčeho nového
  • nedostatek sebedůvěry

 

 

Uvedené články a rady nemohou nahradit osobní návštěvu lékaře, či kvalifikovaného terapeuta, protože TOTOŽNÉ ONEMOCNĚNÍ MŮŽE MÍT ROZDÍLNÉ PŘÍČINY. Články a rady nám však mohou ukázat možné cesty, jakými lze usilovat o své zdraví.

Sdílení

(Informační zdroje stránky)